Visie op aanpak interim-management

Hoe kan uw organisatie effectief functioneren in een steeds complexere en veeleisender maatschappelijke en bedrijfseconomische omgeving? Organisaties staan voor de vraag 'doen we de goede dingen?' (effectiviteitvraag) en 'doen we de goede dingen goed?' (efficiëntievraag). De afnemers, de politiek, burgers stellen voortdurend nieuwe, hogere eisen aan de prestaties van uw bedrijf. Om hieraan te kunnen voldoen en om deze vragen positief te kunnen beantwoorden, is het nodig om een juist inzicht te hebben in het functioneren van de eigen organisatie.

Goede regels en zorgvuldige procedures zijn noodzakelijk voor het welslagen van een organisatiewijziging. Deze worden vastgelegd in een plan van aanpak. De spelregels dient ieder in acht te nemen en die worden “tijdens de wedstrijd” niet veranderd. Regels staan echter niet meteen borg voor zorgvuldig handelen. De praktijk is immers weerbarstiger dan de theorie. Veel hangt af van hoe het management en het bestuur te werk gaan en aan de andere kant hoe de medewerkers zich opstellen.

Doorlichting en advisering gebeurt zo veel mogelijk op basis van zelfontwikkeling, dat wil zeggen gebruik van maken van de kwaliteiten binnen het bedrijf en maatregelen nemen om de leemtes daarin aan te vullen. Daarmee geeft het bedrijf zélf kleur en inhoud aan het veranderingsproces. Dat geeft het meeste draagvlak en daarmee de grootste kans op succes. Promes heeft ervaring met het uitvoeren van organisatiedoorlichtingen en het begeleiden van organisatieontwikkelingsprocessen, waarbij soms verandermanagement vaak een onderdeel is.