Adviesopdrachten

Adviesopdrachten
De bijdrage van Promes als adviseur is sterk afhankelijk van waar de kracht ligt binnen de organisatie. In samenspraak met de opdrachtgever vervult Promes een complementaire rol en die kan daarom per organisatie(onderdeel) heel verschillend zijn:

 • Expert en adviseur: levert de inzet van specifieke kennis. Promes heeft een brede achtergrond en ervaring als procesbegeleider, is zeer ervaring in ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige processen en complexe politieke en bestuurlijke zaken;
 • Projectleider en programma-manager: neemt, in opdracht van, voor een onderdeel de leiding;
 • Interim-manager: neemt de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de verandering; en
 • Coach: analyseert de intermenselijke processen (organisatiecultuur) en ondersteunt management en/ of medewerkers waar nodig.
 • Afgeronde projecten

  Projectleider organisatieverandering Apeldoorn
  Adviseur organisatieverandering dienst Middelen gemeente Roosendaal
  Overige adviesopdrachten

  Adviesopdrachten

  Projectleider organisatieverandering Apeldoorn

  Gemeente Apeldoorn: 160.000 inwoners
  Doorlooptijd: 1 jaar
  Betrokken aantal medewerkers: 750 medewerkers (van in totaal 1250 medewerkers)
  Functie: Projectcoördinator (tevens hoofd Personeel en Organisatie)
  Periode: mei 2004 – juli 2005

  Opdracht organisatieontwikkeling:
  • Ontwikkelen van nieuw besturingsmodel;
  • Realisering van de Publieksdienst,
  • Samenvoeging van de diensten GEP / ROW en
  • Samenvoeging van Concernstaf / Middelen

  De taak van de projectcoördinator is:
  • Aansturen van de ondersteuners van de drie projecten.
  • Uitwerken van het besturingsmodel van de gemeente Apeldoorn
  • Voorbereiden van het overleg met de Ondernemingsraad
  • Tussentijds informeren van de Stuurgroep over de voortgang van het proces
  • Uitwisseling van ervaringen tussen de ondersteuners van de verschillende trajecten
  • Bewaken uitvoering op basis van de vastgestelde (beleids)richtlijnen zoals vastgelegd in met name het Kerndocument, de Leidraad en het Sociaal Statuut
  • Bewaken van de afstemming van de organisatieverandering op de implementatie op het gebied van huisvesting, ICT, budgetoverheveling en (salaris)administratie

  Adviseur organisatieverandering dienst Middelen gemeente Roosendaal

  Gemeente Roosendaal: 80.000 inwoners
  Doorlooptijd: 5 maanden
  Betreft: Dienst Middelen
  Betrokken aantal medewerkers: circa 250
  Functie: extern adviseur
  Periode: april 2004 – september 2005

  Opdracht: het ontwikkelen van een nieuw bedrijfsvoeringkader inclusief missie en het ondersteunen van het organisatieontwikkelingsproces, zowel inhoudelijk als uitvoerend. Door Promes is een format ontwikkeld voor afdelingsplannen, inclusief capaciteitsplanning, formatieplannen en functieprofielen.

  Overige adviesopdrachten
  o Doorlichting gemeente Waalre en implementatie kwaliteitsverbetering op basis model van Instituut voor Nederlandse Kwaliteitszorg;
  o Coaching teamleden van de gemeente Roosendaal op besluitvaardigheid;
  o Doorlichting afdeling bouw- en woningtoezicht in gemeente Drimmelen;
  o Begeleiding fusie Stichting Merites (maatschappelijk werk) en Circonflex te Zevenbergen;
  o Profiel voor de functie van gemeentesecretaris van de gemeente Maasbree;
  o Strategische beleidsplannen ouderenzorg en huisvestingsplannen t.b.v. stichting Bejaardenzorg Oosterhout; en
  o Strategiediscussie bij de gemeente Werkendam (samen met K + V).

  Overige adviesopdrachten

  Doorlichting gemeente Waalre en implementatie kwaliteitsverbetering op basis model van Instituut voor Nederlandse Kwaliteitszorg;

  Coaching teamleden van de gemeente Roosendaal op besluitvaardigheid;

  Doorlichting afdeling bouw- en woningtoezicht in gemeente Drimmelen;

  Begeleiding fusie Stichting Merites (maatschappelijk werk) en Circonflex te Zevenbergen;

  Profiel voor de functie van gemeentesecretaris van de gemeente Maasbree;

  Strategische beleidsplannen ouderenzorg en huisvestingsplannen t.b.v. stichting Bejaardenzorg Oosterhout;

  Strategiediscussie bij de gemeente Werkendam (samen met K + V).