Profiel

Onze samenleving heeft een netwerkstructuur gekregen. Om onze contacten te onderhouden gaan we “netwerken”. We zijn lid van LinkedIn, Hyves en twitteren en andere sociale digitale netwerken. Door de globalisering, openheid, Wikileaks, Google wordt alles transparant en toegankelijk. Dat vraagt een andere benadering van de organisatie van de primaire processen, de dienstverlening, personeelsbeleid. Het vraagt inzicht en overzicht om complexe situaties te ontrafelen en maatschappelijk relevante oplossingen te vinden. Maar ook de menselijke maat moet weer aandacht krijgen. Nu we gewend raken aan de supersnelle communicatie en openheid, ontstaat weer aandacht voor de persoonlijke contacten. Het is een is niet beter dan het ander, maar ze dienen hand in hand te gaan.

Deze maatschappelijke en technologische ontwikkelingen stellen eisen. Promes heeft deze vastgelegd in een code integriteit & ontvankelijkheid. Daarnaast werken wij volgens principes die zijn vastgelegd in het kwaliteitsmodel organisatieontwikkeling INK en een aanpak van maatschappelijke vraagstukken op basis van de Multual Gains Aproache, ontwikkeld door de Harvard University (USA).

Wie zijn wij?

Promes geeft (organisatie)adviezen en leent interim-managers uit aan een brede groep opdrachtgevers bij de (semi-)overheid en het bedrijfsleven. Wij hechten aan een vertrouwde band met de opdrachtgevers op basis van eenduidige afspraken, kwaliteit, doelgerichtheid en continuïteit. Door onze doelgerichtheid zetten wij aan tot verandering en sluiten daarbij nauw aan bij de mogelijkheden die de organisatie zelf te bieden heeft. Aan een opdracht gaat een periode vooraf waarin goede contractuele afspraken worden gemaakt over doelstelling van de opdracht en inzet van middelen en kostenbewaking.

Onze kracht en beperking

Omdat wij een klein bureau zijn, hebben wij geen zware overhead en zijn onze tarieven scherp. Wij kunnen door onze brede ervaring en achtergrond complexe problemen op elk niveau aanpakken. Wij leveren advisering en management op maat.

Wij kennen onze kracht en tegelijk onze beperking, want indien nodig schakelen wij voor een project capaciteit en specifieke deskundigheid van anderen in. Met enkele bureaus en specialisten hebben wij hierover afspraken gemaakt. Wij doen alleen de dingen waar we goed in zijn!