Aanpak interim-management


U worstelt met een managementvraagstuk. Wilt het onderhuidse bespreekbaar maken, ook het vanzelfsprekende ter discussie stellen? Dan kan een interim-manager daarin een belangrijke rol vervullen. Een interim-manager die zichzelf in korte tijd overbodig maakt, want u bent pas tevreden als uw organisatie zonder interim-manager verder kan. Promes-interim heeft ervaring in de functies van bestuurder, eindverantwoordelijk manager, projectleider en beleidsadviseur.

Effectief organisatieadvies


Hoe kan uw organisatie effectief functioneren in een steeds complexere en veeleisender maatschappelijke en bedrijfseconomische omgeving? Organisaties staan voor de vraag ‘doen we de goede dingen?’ (effectiviteitvraag) en ‘doen we de dingen goed?’ (efficiëntievraag). Klanten, burgers, bedrijfsleven stellen steeds hogere eisen aan de prestaties van uw organisatie. Hoe kunt u voldoen aan dat verwachtingspatroon? Promes-interim heeft praktijkervaring hiermee.

Doelgericht projectmanagement


Een project heeft een duidelijk begin- en eindpunt met een eenduidige doelstelling vastgelegd in een projectopdracht. Elk project heeft zijn eigen specifieke kansen en belemmeringen. Dat vraagt creativiteit in samenwerking met de verschillende disciplines in de organisatie. Het proces wordt geborgd door tussentijdse evaluaties en beslisdocumenten. Promes-interim heeft veel ervaring en is gespecialiseerd in stedenbouw en vastgoedontwikkeling.