Interim-opdrachten

Er zijn diverse vormen van interim-management:

 • vervangingsmanagement: gericht op het tijdelijk waarnemen als gevolg van ziekte;
 • overbruggingsmanagement: gericht op het tijdelijk waarnemen van een vrijgekomen managementfunctie;
 • verandermanagement: gericht op het invoeren van structuur- of cultuurverandering; en
 • crisismanagement: gericht op het beslechten van een ambtelijke of bestuurlijke crises.
 • De grenzen tussen de verschillende vormen van interim-management zijn niet altijd strikt aan te geven. De verschillende vormen lopen door elkaar. Het is echter daarom belangrijk om bij de start en (opnieuw kort na de inwerkperiode) de opdracht scherp te formuleren. Vaardigheden die voor de interim-manager hierbij in het bijzonder van belang zijn:

 • Integer en onafhankelijk: behartigt de belangen van de opdrachtgever met respect voor de belangen van de medewerker
 • Inlevingsvermogen
 • Lange - termijndenker en korte termijndoener
 • Politiek en bestuurlijk inzicht
 • Vertrouwen winnen, maar ook pijnlijke beslissingen kunnen nemen
 • Vermogen om mensen in beweging te zetten
 • Bij de keuze voor een interim-manager is een mix van deze vaardigheden nodig, afhankelijk van de inhoud van de opdracht. Er moet een match zijn tussen de specifieke vaardigheden van de interimmanager en de opdracht.