Vraaggesprek met Richard Oomes als interimmanager

Waarom wilt u functioneren als interim manager; wat boeit u in die rol anders dan sec manager zijn?
"Wat mij boeit in dit vak is om in relatief korte tijd een complexe opdracht te vervullen. Mijn aanpak daarbij is hard op de inhoud (doelen stellen, resultaatgerichtheid, confronteren) en zacht op de relatie (afspraken maken, helpen, ondersteunen). Daarbij probeer ik zelf het goede voorbeeld te geven. Basis voor deze werkwijze is mijn veelzijdige ervaring bij de overheid (zowel ambtelijk, bestuurlijk, als management) en het vermogen om mij snel in te leven in mensen. Nadeel van mijn werkwijze is wel dat ik de opdracht en de mensen na afloop van de opdracht ook weer moeilijk los kan laten."

Noem twee belangrijke leermomenten in uw persoonlijke leven en/of werk; wat heeft u daarvan geleerd en hoe blijkt dat uit uw functioneren als interim manager?
"Twintig jaar ben ik actief geweest in de politiek, waarvan 9 jaar als wethouder. Politiek is de strijd om de macht. Macht is echter een gevaarlijk wapen als er onvoldoende tegenkrachten zijn. De volgende gebeurtenis was voor mij een belangrijk leermoment. Op mijn spreekuur als wethouder kwam iemand met een vraag. Ik verwees deze persoon naar mijn collega met de opmerking dat die kwestie tot diens verantwoordelijkheid hoorde. Toen betrokkene reageerde met de opmerking “…maar meneer Oomes, als u het niet goed vindt, gebeurt het toch niet….”, heb ik besloten als wethouder te stoppen. Uit een assessment wat ik kort daarna heb laten doen, werd ik nog eens bevestigd in mijn vermoeden dat ik niet meer de persoon was die ik wilde zijn. Deze ervaring heeft mij geleerd hoe om te gaan met mijn positie als leidinggevende: het gezag van een manager dient gebaseerd te zijn op overtuigingskracht en visie als het gaat om de inhoud en respect voor de persoon waarmee wordt samengewerkt. Daarbij komt het er vooral op aan eerst goed waar te nemen (kijken en luisteren) en dan pas te oordelen." 

"Ik ben 41 jaar getrouwd, heb een dochter die inmiddels werkzaam als griffier bij de rechtbank en werk samen met mijn vrouw in onze zaak, in een prettige woonomgeving. Kortom een stabiele en prettige thuishaven. Hierdoor kan ik veel energie stoppen in mijn werk en persoonlijke ontwikkeling. Ik voel mij bevoorrecht en koester dit. Ik realiseer mij dat door allerlei omstandigheden dit geluk kan worden verstoord, elke dag. In de beoordeling van het functioneren van anderen houd ik rekening met de invloed van persoonlijke omstandigheden."

Welk soort vraagstukken boeien u in leven en werk en wat wilt u graag tot stand brengen of teweeg brengen?
"Naar mate mijn leeftijd vordert en mijn ervaring groeit, raak ik steeds meer geboeid in het waarom, in wat mensen beweegt, in de achtergrond van processen. Daarvoor is veel reflectie nodig. In werksituaties maak ik o.a. gebruik van functioneringsgesprekken om de balans op te maken, juist ook van mijn eigen functioneren. Dat is steeds weer leerzaam en boeiend. In de privé-situatie zijn mijn vrouw en een huisvriendin (een voormalige leidinggevende van mij) mijn klankbord. Het is overigens voor mij best wel moeilijk een goede balans tussen privé en werk te vinden. Dat lukt wel, maar met vallen en opstaan."

richard"Wat mij boeit, is de verandering, transformatie die momenteel in onze samenleving plaatsvindt. Aan de ene kant schaalvergroting en versnelling (globalisering, transparantie)en aan de andere kant de behoefte aan herkenbaarheid en individualisering (maatwerk, klantvriendelijkheid). Deze problematiek uit zich op heel veel verschillende manieren. Het is op dit moment een zoekproces om hierop antwoorden te vinden (krimp, fusies, samenwerking). Door al deze nieuwe ontwikkelingen ontstaat verwarring in organisaties. Het is noodzakelijk om hierin duidelijkheid en ordening te scheppen. Dat kan door ambachtelijk leiderschap."

Wat ziet u als toegevoegde waarde als manager; wat beleven mensen aan u?
"Als manager probeer ik mensen te stimuleren op hun sterke punten. Als hiervoor een stevige basis aanwezig is, kan (ook) gewerkt worden aan het verbeteren van de zwakke punten. Ik ga ver in het begrip voor mensen, mits over en weer vanuit wederzijds respect de bereidheid bestaat naar elkaar te luisteren. Als medewerkers die onvoldoende functioneren niet de bereidheid hebben open te staan voor de veranderingen in de organisatie, dan wordt stap voor stap een traject ingezet waarbij uiteindelijk herplaatsing of ontslag niet kan worden uitgesloten."

Welke persoonlijkheid zit achter de zojuist geschreven tekst over uzelf?
"Empathisch, pragmatisch, enthousiasmerend en daadkrachtig als positieve elementen. Ongeduldig bij stagnatie en soms kort door de bocht als negatieve elementen."