Interim-opdrachten

Er zijn diverse vormen van interim-management:

 • vervangingsmanagement: gericht op het tijdelijk waarnemen als gevolg van ziekte;
 • overbruggingsmanagement: gericht op het tijdelijk waarnemen van een vrijgekomen managementfunctie;
 • verandermanagement: gericht op het invoeren van structuur- of cultuurverandering; en
 • crisismanagement: gericht op het beslechten van een ambtelijke of bestuurlijke crises.
 • De grenzen tussen de verschillende vormen van interim-management zijn niet altijd strikt aan te geven. De verschillende vormen lopen door elkaar. Het is echter daarom belangrijk om bij de start en (opnieuw kort na de inwerkperiode) de opdracht scherp te formuleren. Vaardigheden die voor de interim-manager hierbij in het bijzonder van belang zijn:

 • Integer en onafhankelijk: behartigt de belangen van de opdrachtgever met respect voor de belangen van de medewerker
 • Inlevingsvermogen
 • Lange - termijndenker en korte termijndoener
 • Politiek en bestuurlijk inzicht
 • Vertrouwen winnen, maar ook pijnlijke beslissingen kunnen nemen
 • Vermogen om mensen in beweging te zetten
 • Bij de keuze voor een interim-manager is een mix van deze vaardigheden nodig, afhankelijk van de inhoud van de opdracht. Er moet een match zijn tussen de specifieke vaardigheden van de interimmanager en de opdracht.

  Afgeronde projecten

  Gemeente Halderberge
  Gemeente: Apeldoorn
  Gemeente Leusden
  Gemeente: Nieuwegein
  Oosterhout: Stichting Bejaardenzorg Oosterhout en Stichting Huisvesting Bejaarden
  Overige interim-managementprojecten

  Gemeente Halderberge (29.500 inwoners)

  Functie: Gemeentesecretaris Periode:11 maanden Opdracht: Verandermanagement De gemeente Halderberge is ontstaan uit een fusie van drie gemeenten (Oudenbosch, Hoeven en Oud Gastel). De gemeentesecretaris genoot niet meer het vertrouwen van de politiek. De samenwerking binnen de nieuw gevormd ambtelijke organisatie verliep moeizaam door verschillen in cultuur en procesaanpak. Aanpak: sterk managementteam gevormd dat eendrachtig en met succes gewerkt heeft aan de vorming van een nieuw bedrijf.

  Gemeente: Apeldoorn (160.000 inwoners)

  Functie: Hoofd personeel en organisatie (55 medewerkers)
  Periode: 13 maanden
  Opdracht: Overbruggingsmanagement
  • Als lid van het directieteam van dienst Middelen mede richting geven aan het beleid van de dienst;
  • Als adviseur van de gemeentesecretaris en het Centrale Managementteam adviseren over kwesties met betrekking tot personeel en organisatie en de relatie c.q. samenwerking tussen bestuur en organisatie.

  In deze periode samen met de gemeentesecretaris een organisatie brede reorganisatie doorgevoerd in de organisatie van de gemeente.

  Gemeente Leusden (29.000 inwoners)

  Functie: Hoofd afdeling Wonen en Werken
  Periode: 12 maanden
  Opdracht: Organisatie opzetten die ambities van bestuur kon waarmaken en verbeteren werkprocessen en afdelingscultuur
  • Afdelingsplan waarin een koppeling gelegd werd tussen capaciteit en kwaliteit en de door de afdeling uit te voeren projecten
  • Door (externe) coaching verbetering bedrijfscultuur, met name van bouw- en woningtoezicht
  • Aanpak ook van praktische knelpunten zoals methode voor beëindiging illegaal gebruik openbare ruimte.

  Gemeente: Nieuwegein (55.000 inwoners)

  Functie: Hoofd beleid Sector Stadsbeheer (12 medewerkers)
  Periode: 12 maanden
  Opdracht:
  • verbeteren van:
  - de kwaliteit, integraliteit en planning van de beleidsstukken van de afdeling en
  - de onderlinge samenwerking van de medewerkers op de afdeling en met andere disciplines;
  - het bevorderen van resultaatgericht werken;
  • Als lid van het directieteam een bijdrage leveren aan
  - het verbeteren van de bedrijfsvoering (zoals P en C – cyclus, bereikbaarheid, afhandeling brieven, functionerings- en beoordelingsgesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen, ziekteverzuim e.d.) en
  - de beleidsvorming van de sector.

  Oosterhout: Stichting Bejaardenzorg Oosterhout en Stichting Huisvesting Bejaarden

  Functie: Algemeen Directeur
  Omvang organisatie: 250 personeelsleden
  Periode: 16 maanden
  Opdracht: Overbruggingsmanagement en bouwopdrachten
  • Managementtaken
  - Op orde brengen van administratieve processen
  - Aanpak bedrijfscultuur
  - Ontwikkelen contact management met bewoners (en medezeggenschapsraad)
  • Eindverantwoordelijk voor de bouw van De Doelen (66 plaatsen)
  • Ontwikkelen van woonconcept voor Oosterheem. Zie projectmanagement.

  Overige interim-managementprojecten

  Directeur Ruimtelijke en Economische zaken (16 maanden) gemeente Halderberge

  Directeur Openbare Werken (16 maanden) gemeente Wageningen;

  Hoofd afdeling Sociale Zaken (12 maanden) gemeente Leusden;

  Voorzitter Centrumcommissie van de gemeente Son en Breugel (5 jaar) belast met supervisie over herontwikkeling van het centrumgebied.