Visie op aanpak interim-management

U worstelt met een managementvraagstuk. Er moet iets gebeuren, want zo kan het niet langer. Wilt u de rust herstellen, professionaliseren of marktgerichter werken? Wilt u samenwerking bevorderen of een nieuwe strategie inbedden en omzetten in handelen? Wilt u het onderhuidse bespreekbaar maken, ook het vanzelfsprekende ter discussie stellen? Dan kan een interim manager daarin een belangrijke rol vervullen. Een interimmer die zichzelf in korte tijd overbodig maakt, want u bent pas tevreden als uw organisatie zonder de interim manager verder kan. Verder met een structurele oplossing op een nieuwe weg. In dit geval zoekt u een verander – of crisismanager.

Een leidinggevende is reeds geruime tijd ziek. Het is niet zeker dat de persoon terugkomt in zijn functie of het duurt zeker nog ruimte tijd voor dat dat kan. Of: uw wilt reorganiseren en er komt in dat proces een leidinggevende functie vacant, maar u wilt deze functie in afwachting van besluiten hierover tijdelijk invullen. Dan wilt u vervangings- of overbruggingsmanagement.

Een interim manager past zich aan de omstandigheden in uw organisatie aan. De invulling van functie en de rolvervulling van de interim-manager zijn afhankelijk van de situatie ( zie rollen van Belbin). Voor de werving van een kandidaat is het van belang dat de opdrachtgever zich beraadt op het gewenste profiel. Dat is best lastig, want moet – om een voorbeeld te geven – de interim-manager passen binnen de bedrijfscultuur óf juist niet?

Opdracht

Promes voert opdrachten uit samen met de organisatie. De opdracht is helder geformuleerd, afgestemd op de missie van de organisatie en gebaseerd op een duidelijke analyse van de situatie. Ieder in de organisatie, of het betrokken organisatieonderdeel, heeft bij het uitvoeren van deze opdracht een rol te vervullen.

De opdrachtgever geeft ons een eigen verantwoordelijkheid en daarbij behorende bevoegdheden en kan op basis van periodieke evaluaties en tussenrapportages het proces volgen. Het organisatiebelang is leidend. Wij zetten in op samenwerking, doelgerichtheid en openheid. Ieder krijgt de mogelijkheid zich te ontplooien en kansen te benutten. Deze kansen worden afgestemd op de persoonlijke kwaliteiten en inzet.

Het proces van verandering wordt door het management aangestuurd op basis van onpartijdigheid, inzicht in de situatie en een goede timing. De acties zijn praktisch, doelgericht en reageren op de situatie. De aanpak heeft draagvlak in de organisatie.

Het management leidt het proces van verandering met kennis van zaken, gebaseerd op betrokkenheid met en respect voor de organisatie en haar medewerkers. Het management is onbevooroordeeld en is raadgever van de organisatie. Interventies worden als uiterste middel gehanteerd, maar kunnen ook (noodgedwongen) het begin zijn van een veranderingsproces.