Intergemeentelijke samenwerking

De samenleving stelt hoge eisen aan het openbaar bestuur van gemeenten. Vanuit overwegingen van kwaliteit, continuïteit en soms ook efficiëntie zoeken gemeenten elkaar steeds vaker op. Ook de bezuinigingen “dwingen” gemeenten naar mogelijkheden voor kostenbeheersing te zoeken. Met gemeentelijke herindelingen is veel ervaring opgedaan, maar het zoeken naar innovatieve samenwerkingsvormen waardoor gemeentelijke autonomie bewaard kan worden heeft de volle aandacht.

Wat is het ambitieniveau?

Gemeentelijke herindeling is vaak een brug te ver; intergemeentelijke samenwerking ligt dan voor de hand. Inhoudelijk gezien kan samenwerking heel ad hoc zijn, of projectmatig of programmatisch van aard, maar ook structureel. Bovendien kan samenwerking plaatsvinden op één of meerdere of alle gemeentelijke beleidsterreinen.

Afhankelijk van de inhoud verschilt ook de juridische vorm: van vrijblijvende samenwerking, samenwerking op basis van overeenkomsten (shared servicecentra) tot samenwerking in Wgr-verband (via een gemeenschappelijk orgaan, een centrumgemeente-constructie of een openbaar lichaam) en en nog veel meer.

Maatwerk

Welke samenwerking ook gekozen wordt, er zal naar maatwerk gezocht moeten worden, want er is niet één oplossing. Elke samenwerking is specifiek, het succes staat of valt met de bereidheid om elkaar als gemeenten te kunnen vinden. Welke samenwerkingsvorm het beste is, zal steeds moeten blijken uit een zorgvuldige analyse van de situatie ter plekke. Iedereen moet betrokken worden bij het proces: gemeenteraden, colleges, medewerkers en ondernemingsraden.

Spring over valkuilen

Promes ondersteunt gemeenten bij het inventariseren van samenwerkingsmogelijkheden en de implementatie van bereikbare opties. Wij kennen de praktijk en behoeden u voor valkuilen.