Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Wat is het INK-model?
Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven te stimuleren tot excellente bedrijfsvoering en tot het leveren van goede prestaties. Met het model kan de kwaliteit van de organisatie worden beoordeeld en verbeterd. In Nederland is het model EFQM door het Instituut Nederlandse Kwaliteit in opdracht van de minister van Economische Zaken vertaald naar het zogenaamde INK-model. Het model wordt door zowel profit als non-profit organisaties gehanteerd.

inkmodel