Aanpak uitvoering organisatieverandering

De interim-manager van Promes voert een opdracht uit samen met de organisatie. De opdracht is helder geformuleerd, afgestemd op de missie van de organisatie en gebaseerd op een duidelijke analyse van de situatie. Ieder in de organisatie – of het betrokken organisatieonderdeel – heeft bij het uitvoeren van deze opdracht een rol te vervullen. De opdrachtgever geeft het management een eigen verantwoordelijkheid en daarbij behorende bevoegdheden en kan op basis van periodieke evaluaties en tussenrapportages het proces volgen.

Voor de leden van de organisatie zijn samenwerking, creativiteit en openheid drijfveer. Ieder krijgt de mogelijkheid zich te ontplooien en kansen te benutten. Deze kansen worden afgezet tegen iemands kwaliteiten en functioneren.

Het proces wordt door de top van de organisatie aangestuurd op basis van onpartijdigheid, inzicht in de situatie en een goede timing. De acties zijn praktisch, doelgericht en reageren op de situatie. De aanpak heeft draagvlak in de organisatie.

Het management leidt het proces van verandering met kennis van zaken, gebaseerd op betrokkenheid met en respect voor de organisatie en haar medewerkers. Het management is onbevooroordeeld en is raadgever van de organisatie. Interventies worden als uiterste middel gehanteerd, maar kunnen ook (noodgedwongen) het begin zijn van een veranderingsproces.>
De manager van Promes heeft een voorbeeldfunctie en start onzelfzuchtig in het proces, is empatisch, handelt flexibel en intuïtief op basis van zelfkennis, openheid en eenvoud.