Bouwprojecten (in ontwikkeling)

Promes-interim heeft veel ervaring in diverse projecten in de ruimtelijke ordening, stedenbouw en vastgoedsector. Op dit moment geeft Richard Oomes leiding aan de ontwikkeling van de woonwijk de Contreie in Oosterhout, een woongebied met ruim 800 woningen, een ecologische verbindingszone en een sportpark.

Daarnaast is hij betrokken bij de ontwikkeling van een gezondheidscentrum in Waalwijk. Onlangs heeft hij als procesregisseur een project afgerond van de realisering van een kV-station in Boxtel: een 150 kV elektriciteitsstation.

Vele projecten gingen hieraan in de afgelopen 15 jaar, want zolang bestaat Promes, vooraf. Van deze projecten is een kort overzicht gemaakt.

Lopende projecten

Ontwikkeling nieuwbouw in de Contreie

Projectmanager van nieuwbouwwijk met 800 woningen, onderdeel van de wijk Vrachelen, in opdracht van de gemeente Oosterhout. Eindverantwoordelijk voor alle aspecten van de ontwikkeling van deze buurt: stedenbouw, bestemmingsplan, grondexploitatie, contractvorming en planning.

Ontwikkeling van gezondheidscentrum te Waalwijk

In opdracht van drie maatschappen van huisartsen en een maatschap van fysiotherapeuten. Onderhandeling met gemeente Waalwijk over aankoop locatie. Selectie ontwikkelaar. Begeleiding huisartsen in onderhandeling contractvorming.

Revitalisering kloostercomplex Sint-Catharinadal te Oosterhout

Als vrijwilliger / voorzitter stichting / projectmanager ontwikkelen van een nieuw perspectief voor Priorij Norbertinessen: het oudste klooster van Nederland (1271) sinds 1647 gevestigd in Oosterhout. |Project omvat: gastenhuis voor bezinning en ontmoeting. Realisering van wijngaard, moestuin met nieuwe functies: taveerne, congrescentrum, winkel en exposities. Wijngaard aangelegd mei 2015. Start bouwwerkzaamheden 1 maart 2016, planning overige gebouwen juni 2017.

Afgeronde projecten

Bouw van 150 / 10 kV station te Boxtel

Procesregisseur In opdracht van gemeente Boxtel, Enexis, TenneT en Rabobank Nederland begeleiden van “contractpartners” tot realisering van station en aanpassing leidingnet van Oirschot naar Boxte. Creëren van draagvlak bij bewoners van naastgelegen dorp Lennisheuvel en bij gemeentebestuur tot realisering van project.

Bouw van verzorgingshuis De Doelen te Oosterhout

In de functie van interimmanager van de stichting Bejaardenzorg Oosterhout realiseren van nieuwbouw met 68 kamers voor bejaarden en 75 aanleunwoningen

Bouw wijkgezondheidscentrum (1000 m²) in Vinexwijk Vrachelen

In opdracht van woningbouwcorporatie stichting WSG ontwikkelen van een wijkgezondheidscentrum. Geopend in december 2006.

Nieuwbouw van verzorgingshuis Oosterheem

In aanvang als interim directeur en later als adviseur van de stichting Bejaardenzorg Oosterhout ontwikkelen van nieuwbouwproject met 116 zorgplaatsen in combinatie met circa 100 appartementen in centrum van Oosterhout. In juni 2009 in gebruik genomen.

Gezondheidscentrum en verpleegtehuis Slotjesveste te Oosterhout

In functie van projectleider bij woningcorporatie stichting WSG ontwikkelen van verpleegtehuis voor De Riethorst in combinatie met een gezondheidscentrum. In 2013 in gebruik genomen.

Herontwikkeling bedrijventerrein in woningbouwlocatie te Dorst

Eigenaar begeleid in de verkoop van bedrijventerrein aan Bouwfonds. Project is inmiddels in uitvoering.

Ontwikkeling van nieuw dorp (Providentia) bij Sterksel in De Peel

Adviseur van directie stichting Kempenhaeghe bij de voorbereiding en ontwikkeling van een nieuw dorp met circa 250 woningen. Project is gericht “omgekeerde integratie”, dat wil zeggen dat reguliere woningbouw is gerealiseerd t.b.v. de maatschappelijke integratie van meervoudig gehandicapten. Bestemmingsplan in oktober 2010 vastgesteld in gemeenteraad, in juli 2011 onherroepelijk. Start bouw oktober 2013. In uitvoering.

Herontwikkeling centrum Kaatsheuvel (Bruisend Dorpshart)

Projectmanager in dienst van gemeente Loon op Zand belast met de bouw van nieuw gemeentehuis, cultureel centrum, horeca, zakelijke dienstverlening, woningen, appartementen en parkeergarage (Europese aanbesteding: € 50 miljoen). Ondertekening contract 22 oktober 2010. Start bouw voorjaar 2013.

Gezondheidscentrum Dongen

Als projectmanager bij woningcorporatie Vieya ontwikkeling van gezondheidscentrum met 2 maatschappen huisartsen en 1 maatschap fysiotherapeuten. Opppervlak (circa 2500 m².  Opgeleverd in december 2011.

Ontwikkeling diverse bouwprojecten


Als projectleider in opdracht van woningcorporatie stichting WSG ontwikkeling van woonbuurten van diverse gemeenten in West en midden Brabant (o.a. Dorst – west, De Vliert, Oud Gastel, Oudenbosch e.d.)
Concreet tot ontwikkeling gebracht tuindorp Dorst West met circa 100 woningen.

Multifunctioneel centrum te |Dongen

Als adviseur van woningcorporatie Vieya participatie van deze corporatie niun de ontwikkeling van een MFC (schouwburg, sociaal cultureel, gezondheidszorg e.d.). Kort voor de aanbesteding project gestaakt i.v.m. gewijzigde positie corporatie.

Als projectleider van woningcorporatie Vieya uit Dongen samen met ontwikkelaar Hurks uit Eindhoven ontwikkeling van centrumplan in combinatie met integratie van een MFA. Plan niet overgenomen door gemeentebestuur i.v.m. vereiste financiële bijdrage aan project.

Uitbreiding Albert Heijn supermarkt in Rhoon

Adviseur / procesbegeleiding van eigenaar in onderhandeling met gemeente Albrandswaard over uitbreiding filiaal AH. Nieuwbouw inmiddels gerealiseerd.